Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 2410 538 609

TECMAXX σπρέι καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών 14-006, 250ml

5.50

100 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 14-006 Κατηγορίες: , , Brand:

Περιγραφή

TECMAXX σπρέι καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών 14-006, 250ml

Σύγχρονο, ταχείας δράσης προϊόν για τον καθαρισμό των επαφών και των συσκευών των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και συστημάτων τους. Δεν αφήνει καμία συσσώρευση, αφαιρώντας το λίπος, τη βρωμιά, και τις διάφορες συσσωρεύσεις από τις ηλεκτρικές επαφές.

Οδηγίες χρήσης:
1)Πριν από την εφαρμογή, ανακινείτε καλά το δοχείο αρκετές φορές για να αναμίξετε καλά το προϊόν.
2)Καλύψτε τις βαμμένες επιφάνειες πριν ψεκάσετε.
3)Εφαρμόστε μεγάλη ποσότητα προϊόντος στην επιφάνεια ενός αντικειμένου που πρόκειται να καθαριστεί.
4)Αφαιρέστε την περίσσεια του παρασκευάσματος με καθαρό και στεγνό πανί.

Περιέχει: Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριάς υδρογονοπυρόλυσης, προπαν-2-όλη. ακετόνη. αλειφατικούς υδρογονάνθρακες (30% και περισσότερο)

ΠΡΟΣΟΧΗ! H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. H229 Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H361 Υποψία βλάβης της γονιμότητας ή του αγέννητου παιδιού. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα λόγω παρατεταμένης ή επανειλημμένης έκθεσης. H411 Τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιδράσεις. P102 Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοικτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. P211 Μην ψεκάζετε σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251 Μην τρυπάτε ούτε καίτε, ακόμα και μετά τη χρήση. P261 Αποφύγετε την αναπνοή ψεκασμού. P271 Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο. P302 + P352 ΕΑΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό με σαπούνι. P305 + P351 + P338 ΕΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχoυν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P314 Λάβετε ιατρική συμβουλή / προσοχή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P410 + P412 Προστατεύστε το από το ηλιακό φως. Μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σε σημεία συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ – MSDS) από το παρακάτω link
https://www.data-media.gr/files/14-006.pdf

Τεχνική υποστήριξη πελατών
Χρειάζεσαι τεχνική υποστήριξη για το συγκεκριμένο προϊόν; Λύσε όλες σου τις απορίες συνομιλώντας μαζί μας! Η υπηρεσία Help Line προσφέρει την δυνατότητα σε εσένα, τον τελικό καταναλωτή, να μιλήσεις με το καταρτισμένο τμήμα της DATA & MEDIA EE για να λύσει τις απορίες σου, να σε συμβουλεύσει και να σε καθοδηγήσει.

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email!
Τηλέφωνο: 6956037673 (και Viber)
email: helpline@data-media.gr

Η υπηρεσία Help Line λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17.00 (πλην επίσημων αργιών).

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.234 kg
Χωρητικότητα